Menu Sluiten

Circuit is geopend onder beperkende regels (exit fase Corona maatregelen – update 12/7/20)

In lijn met de momenteel van kracht zijnde maatregelen, kan men rijden op het circuit.
Er kunnen vanaf juli weer wedstrijden doorgaan mits respecteren van regels.

Regels bij gebruik van de accommodatie tijdens de exit-fases van Corona-maatregelen

Samengevat:

 • Meld steeds aan club bestuur wanneer je gaat rijden.
 • Geen toeschouwers toegelaten.
 • Respecteer steeds de 1.5m afstandsregel.
 • Kom niet naar de club indien je niet fit bent. Zeker niet als je koorts hebt.
 • Toilet kan gebruikt worden. Er is een ontsmettend middel beschikbaar. Indien er vrij rijden of competitie georganiseerd wordt, zal er door geregeld ontsmet worden.
 • Kantine blijft gesloten.
  Indien er vrij rijden of competitie georganiseerd wordt, kan er wel besteld worden via bestelformulier en kan er afgehaald worden met beperking van max 2 personen in de kantine.
 • Gebruik geen gereedschappen van andere aanwezigen

Bedankt om deze regels te volgen, want zo houden we samen vol tot het coronavirus overwonnen is!

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Volledige regels die dienen gerespecteerd te worden bovenop deze van het huishoudelijk reglement:

 • Alle rijders dienen op voorhand te melden aan bestuur over wanneer ze wensen te gaan rijden. Dit kan via Facebook of via een mail naar bestuur@modelracegenk.be .
  Op deze manier kan het bestuur het aantal aanwezige rijders op ieder moment opvolgen en zo nodig aangeven aan een rijder dat het even niet kan omwille van te veel rijders gelijktijdig aanwezig op het terrein.

  • Opgelet: Wanneer er geen clubmedewerker aanwezig is, zal het toilet gesloten blijven aangezien dit niet regelmatig kan ontsmet worden.
 • Sluit de omheining steeds achter je na het parkeren van je wagen.
  Er zijn immers geen toeschouwers toegelaten op het terrein.
 • Parking : alle aanwezigen respecteren steeds de social distance regel van 1,5m
  • Het uit- en in laden van de spullen kan op een speciaal daarvoor voorziene plaats in de paddock, echter nodig dat deze toelaat om steeds te nodige afstand te houden tov andere aanwezigen.
 • Paddock:
  • In de paddock nemen rijders plaats aan een tafel in de tent met in acht nemen van minimum 1,5 meter afstand t.o.v. andere reeds aanwezige rijders.
  • Iedere rijder mag maximaal 1 persoon mee brengen die hem helpt tijdens het rijden in de pits. Deze persoon moet ook op voorhand met naam bekend gemaakt worden bij het melden dat hij wenst te komen rijden.
  • Er zijn 15 plaatsen in 1 grote tent mogelijk.
  • Er wordt geadviseerd een mondmasker te dragen in de paddock. Uitzondering: indien alleen aanwezig of 2 mensen die onder 1 dak wonen: man-vrouw, vader-zoon, …
  • Het aantal aanwezige rijders op het terrein is gelimiteerd tot 30. Dus in totaal maximum 60 aanwezigen op het terrein, exclusief enkele clubmedewerkers.
   In het geval er meer dan 30 rijders aanwezig zijn, bvb bij een wedstrijd zal er een verplichting zijn een mondmasker te dragen op het terrein met uitzondering van de parking. Dus vanaf toegang paddock, verplichting van mondmasker. Dit masker kan enkel af tijdens eten en drinken waarbij de persoon toe ziet dat niemand de social distancing regel overtreedt.
  • Gebruik geen gereedschappen van andere aanwezige rijders zonder dat te ontsmetten voor en na het gebruik.
  • Banden afdraaien: er zijn 2 plaatsen voorzien, op 2 meter van elkaar
  • Perslucht reiniging wagens : 2 plaatsen voorzien aan de grote tafel, meer dan 2m tussen deze plaatsen. Het persluchtpistool mag enkel met (werk)handschoenen worden vastgenomen. Indien er een clubmedewerker aanwezig is dan zal deze de persluchtpistolen ’s morgens en ’s middags ook ontsmetten met water met javel.
 • Rijderstelling: met 12 meter breedte = max 7 rijders.
  • Duidelijke afbakening van de staanplaatsen zorgt er voor dat rijders steeds voldoende afstand houden tov elkaar.
  • Voorrangsregel op de trap naar beneden gaan heeft voorrang op naar boven gaan.
  • Rijders die naar boven wensen te gaan, dienen in de pits eerst te kijken of er een plaats vrij is bovenaan.
  • Tijdens wedstrijden:
   Rijders van een volgende heat mogen naar boven gaan vooraleer de voorgaande heat is gefinished. Zij zullen echter achteraan tegen de muur blijven staan tot de piloot van de voorgaande heats hun plek hebben verlaten. Dus ten alle tijden bewaren we de social distance.
   Deze regel blijft ook van kracht indien er een algemene draagplicht is van mondmakers (meer dan 30 rijders).
  • Mechaniekers die een rijder die op de rijderstelling staat, helpen, gaan in de pits onder deze rijder staan. Hij/zij bewaart ook steeds 1.5m afstand tov anderen.
  • Maximum 1 mechanieker per rijder in de pits. Mechaniekers van een andere rijder mogen geen hulp bieden aan andere mechaniekers. Dit om competitie eerlijk te houden, iedereen maximum 1 mechanieker in de pits.
  • Indien een mechanieker zijn plaats wenst te verlaten, zal hij zo nodig even over de asfalt strook in de pits gaan om de afstand van 1.5m tov anderen te behouden. Wagens in de pits hebben natuurlijk steeds voorrang.
 • Unit met toiletten en wastafel:
  • Max 2 personen op toilet:
   • 1 van de 3 links (piscine) en de rechter van de 3 toiletten met deur.
   • zoals steeds verplichting handen te wassen na toiletgebruik.
  • Max 2 personen aan de wastafel, enkel linker en rechterkraan mogen gebruikt worden.
  • Voorrang te verlenen aan persoon die buiten gaat
  • Kraan van wastafel wordt ontsmet (water met javel)
  • Alle deuren blijven open, uitgezonderd toilet deur waarvan de klink minimaal ’s morgens, ’s middags en namiddag wordt ontsmet
 • Kantine:
  • De kantine blijft gesloten. Enkel indien er vrij rijden of competitie georganiseerd wordt, kan er wel besteld worden via bestelformulier en kan er afgehaald worden met beperking van max 2 personen in de kantine. Er zal niemand in de kantine ruimte kunnen zitten, eten en drinken kan enkel buiten de kantine.
 • Kassa:
  • Niet leden zullen digitaal betalen voor hun daglicentie, ofwel via Payconiq (= bancontact app) ofwel via overschrijving.
   (dit kan ook op voorhand met duidelijke vermelding van naam bij overschrijving.)

Meer algemene info van geldende maatregelen, die ook op terrein van MRG te respecteren zijn: